demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 186865

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
9.11.2005 Publikace OECD Health at a Glance

Dne 8. listopadu bylo veřejnosti představeno třetí vydání publikace Health at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition, které přináší nástin trendů a mezinárodní srovnání různých aspektů fungování zdravotnických systémů a zdraví obyvatel ve 30 zemích OECD. Údaje představují průřez základními ukazateli databáze OECD Health Data.

Publikace je rozdělena do pěti tématických celků:
  • zdravotní stav,
  • zdravotnické zdroje a využívání zdravotní péče,
  • výdaje a financování zdravotnictví,
  • nezdravotnické determinanty zdraví,
  • demografické a ekonomické souvislosti. 

Výsledky dokládají významné zlepšení zdravotního stavu obyvatel v zemích OECD za několik posledních desítek let (zejména z hlediska ukazatelů úmrtnosti). Významnou změnou prošlo i ohrožení zdravotními riziky, kdy se v mnoha zemích podařilo omezit kouření a spotřebu alkoholu a největším zdravotním rizikem se stává nadváha a obezita. Charakteristickým rysem fungování zdravotnických systémů je poměrně výrazný nárůst výdajů na zdravotnictví, který je často rychlejší než celkový hospodářský růst. To klade značnou zátěž na veřejné rozpočty, které tvoří ve většině zemí rozhodující zdroj financování zdravotnictví. Mezi návrhy na udržení finanční rovnováhy zdravotnictví je vyzdvihováno větší využívání preventivních opatření, která jsou velmi efektivním způsobem zlepšování zdraví. Značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou patrné u lidských i ostatních zdrojů pro zdravotnictví, což na jedné straně vybízí k otázce, zda jich někde není nedostatek nebo jinde zase nadbytek, jejich neefektivní využívání či struktura.

Jakub Hrkal


hostující autor
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum