demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 71384

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
25.01.2006 Zpráva o programu podpory terénní sociální práce

Vyšla zpráva autorů Jiřího Winklera a Ivany Šimíkové Hodnocení Vládního programu podpory terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách (VÚPSV 2005). Tato hodnotící zpráva posuzuje vládní program zaměřený na podporu terénní práce jednak při obecních samosprávách a jednak při nevládních neziskových organizacích.

Cílem evaluační studie je poskytnout posouzení rozvoje "Programu podpory terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách v ČR". Výsledky studie jsou určené nejen Vládě ČR a příslušným ministerstvům, mohou však být užitečné také pro lokální politiky a manažery organizací územní samosprávy, kterým mohou poskytnout příklady dobré praxe při řešení sociálních problémů a zvyšování sociálně ekonomického rozvoje měst a obcí. Studie přináší užitečné informace i pro českou veřejnost, zejména pro obyvatelstvo sociálně vyloučených lokalit a odborníky na sociální politiku a sociální práci.


Záměr poskytnout informace širokému okruhu uživatelů ovlivnil výzkumnou strategii, která se opírá o hodnocení programů terénní sociální práce ze tří různých hledisek:

  • z hlediska vládních agentur (Rada vlády, ministerstva) poskytujících finanční podporu rozvoji terénní sociální práce a lokální politiky v sociálně vyloučených lokalitách v České republice,
  • z hlediska městských úřadů a obecních samospráv, které organizují a řídí terénní práci v sociálně vyloučeném společenství v obvodu své působnosti,
  • z hlediska klientů a cílových skupin, které přijímají odborné intervence terénních sociálních pracovníků.

Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum