demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 79656

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
28.08.2006 Konference:Nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku a střední Evropě

Při příležitosti 150 let Geografie na Univerzitě Karlově v Praze pořádá dne 9. října 2006 výzkumná skupina Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK mezinárodní konferenci „Nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku a střední Evropě“.

Téma konference je řešeno v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí č.p. 1J 057/05-DP1 a ve spolupráci s Výzkumným záměrem MSM 0021620831 - Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace. Konference probíhá v součinnosti s aktivitami Migration Policy Group v Bruselu.


Program:

  • 8.45 – 9.00 Registrace účastníků
  • 9.00 – 9.15 Zahájení konference a zařazení tématu do širšího rámce Evropské unie (doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.)
  • 9.15 – 11.30 Příspěvky reprezentantů týmů řešících problematiku nelegálních pracovních aktivit migrantů: A) v Česku (doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc., RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., RNDr. Eva Janská, PhD., PhDr. Andrea Baršová, Mgr. Dita Čermáková, Lenka Lachmanová),
    B) v Rakousku (dr. Michael Jandl) a C) v Maďarku (Dr. Judit Juhász)
  • 11.30 – 11.45 Přestávka na kávu
  • 11.45 - 12.30 Vystoupení hostů na téma „reflexe nelegálních pracovních aktivit Moldavanů a Ukrajinců v Česku z perspektivy mateřských zemí“ - Prof. Mošnjaga (Moldavsko) a Dr. Malinovská (Ukrajina)
  • 12.30 – 13.30 Přestávka na oběd
  • 13.30 – 17.00 Vystoupení přihlášených hostů 

 

Konference je zdarma, poskytnuto bude skromné občerstvení.

Jednací řečí je český a anglický jazyk. Překlad z angličtiny do češtiny nebude zajištěn.

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2

Další informace o činnosti výzkumné skupiny pracující na projektu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ naleznete na www.geography.cz/illegal.htm


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum