demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 71384

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
25.09.2006 Populační vývoj České republiky v prvním pololetí roku 2006

Dne 25. září 2006 přinesl Český statistický úřad údaje o populačním vývoji v prvním pololetí letošního roku podle výsledků předběžné statistické bilance.

V souladu s trendy posledních let úroveň plodnosti dále roste, zlepšily se též úmrtnostní poměry a došlo k dalšímu poklesu sňatečnosti. Oproti tomu pokles počtu rozvodů a potratů se zastavil. Poprvé od roku 1993 byla zaznamenaná kladná hodnota přirozeného přírůstku.

V průběhu prvního pololetí roku 2006 počet živě narozených mírně převýšil počet zemřelých, přirozený přírůstek tak činil 661 osob. Díky aktivnímu saldu zahraniční migrace ve výši 16,9 tisíce osob tak kladná hodnota celkového populačního přírůstku zvýšila počet obyvatel České republiky o 17,5 tisíce obyvatel na 10 268,6 tisíce k 30.6.2006 (o 34,5 tisíce více než k 30.6.2005).

V prvním pololetí roku 2006 zemřelo 51,6 tis. osob, t.j. o 4 511 méně než ve stejném období roku 2005. Předběžné počty zemřelých jsou však obvykle dodatečně doplňovány v následujících měsících, a tak v současnosti pozorovaný kladný přirozený přírůstek bude v definitivních datech pravděpodobně spíše nulový nebo mírně záporný. Kojenecká úmrtnost se udržuje na velmi nízké úrovni 3,3 promile, počet zemřelých do jednoho roku činil 173.

Počet živě narozených byl v prvním pololetí roku 2006 o 959 vyšší než ve stejném období roku předchozího a dosáhl počtu 52,2 tis. Hodnota ukazatele úhrnné plodnosti tak v prvním pololetí dosahovala 1,32 dítěte na jednu ženu v reprodukčním věku (loňská hodnota činila 1,28) a průměrný věk matek dále vzrostl o 0,2 roku na 28,8 let (26,8 let při narození prvního dítěte). Maximální míru plodnosti v současnosti vykazují početně silné ročníky žen narozených v letech 1975-78. Mimo manželství se letos zatím narodilo 32,9 % všech živě narozených dětí (v celém roce 2005 podíl činil 31,7 %).

Počet sňatků se během ledna až června snížil oproti srovnatelnému období loňského roku o 1 362 na 20,8 tis. Popularita manželství tak dále klesá, počet sňatků letos pravděpodobně klesne pod hranici padesáti tisíc. Dále bylo během letošního roku zatím rozvedeno 16,4 tis. manželství, což byl počet téměř shodný s počtem rozvodů za první pololetí 2005. Intenzita procesu rozvodovosti se v posledních letech stabilizovala na vysoké úrovni těsně pod podílem padesáti procent manželství končících rozvodem.

Po nepřetržitém poklesu počtu potratů trvajícím od roku 1988 (kdy byl zaznamenán jejich rekordní počet ve výši 129,3 tis.) se v posledním roce pokles zastavil a letošní dosavadní počet potratů ve výši 20,2 tisíce je o 76 vyšší než v prvním pololetí roku loňského. Přitom počet interrupcí klesl o 349 na 13,2 tisíce, zatímco počet samovolných potratů vzrostl o 443 na 6,4 tisíce. Zbylý počet tvoří 627 ukončení mimoděložních těhotenství a 4 tzv. ostatní potraty. Počet takzvaných miniinterrupcí, vykonaných do devátého týdne těhotenství činil 10 183, počet interrupcí vykonaných ze zdravotních důvodů činil 2 426.
   
Zahraničním stěhováním přibylo v prvním pololetí roku 2006 v České republice 16,9 tisíce osob, což bylo o 1,5 tisíce méně než ve stejném období roku 2005. Přitom se zvýšil jak počet přistěhovalých (o 6,1 tisíce na 33,0 tis.), tak ještě výrazněji počet vystěhovalých (o 7,5 tisíce na 16,1 tis.). Mezi migranty převládali občané Ukrajiny (saldo migrace 6,1 tis.), Slovenska (3,2 tis.), Vietnamu (2,1 tis.) a Ruské Federace  (0,8 tis.).


Základní ukazatele populačního vývoje v ČR v 1. pololetí 2005 a v 1. pololetí 2006

    Poznámka: p) = předběžné údaje ČSÚKryštof Zeman

hostující autor
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum