demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187021

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
19.12.2006 Historický lexikon obcí ČR 1869 - 2005

Český statistický úřad vydal po bezmála třiceti letech Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005, který navazuje na Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 - 1970. Lexikon zachycuje dlouhodobý vývoj osídlení na území ČR v členění podle krajů, okresů, obcí a jejich částí podle uspořádání k 1. lednu 2005 a je rozdělen do dvou svazků.

Těžištěm prvního svazku Historického lexikonu je tabulková část obsahující mj. počet obyvatel a domů zjištěný během jednotlivých sčítání lidu prováděných zpravidla v desetiletých intervalech od roku 1869 do roku 2001. Současně je tato část doplněna informací o první historické zmínce za každou obec, resp. část obce a údajem o výměře obce v hektarech.

Druhý svazek zachycuje v obsáhlém rejstříku vývoj názvů veškerých obcí a částí obcí, které se na území dnešní České republiky vyskytly od roku 1869 do roku 2005 a byly zaznamenány v použitých pramenech včetně jejich příslušnosti k vyšším územně-správním celkům v jednotlivých obdobích. Seznam názvů zahrnuje i pojmenování dávno zaniklá, či dnes již nepoužívaná, dobu vzniku nebo zániku samostatné územní jednotky, změny jejího názvu, současnou existenci.

 

Dvousvazkový lexikon je k dispozici v prodejnách ČSÚ v pražském ústředí a krajských pracovištích a ve vybraných knihkupectvích. ČSÚ počítá i s jeho zveřejněním na svých internernetových stránkách www.czso.cz

 


Kamila Svobodová
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum