demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 79656

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
1.03.2007 KONFERENCE: Population Association of America

Ve dnech 29. až 31. března 2007 se v New Yorku uskuteční každoroční konference organizovaná Population Association of America (PPA). PAA sdružuje nejen demografy, ale též vědce působící na poli sociologie, ekonomie a  zdravotnictví.
Program zahrnuje více než 2000 účastníků (včetně spoluautorů), příspěvky byly rozděleny do 88 zasedání.

Hlavními tématickými okruhy konference jsou:
 1. plodnost, plánování rodiny a reprodukční zdraví
 2. sňatky, rodiny a domácnosti
 3. děti a mladí lidé
 4. zdraví a úmrtnost
 5. etnicita a gender
 6. migrace a urbanizace
 7. ekonomie, pracovní síly, vzdělání a nerovnosti
 8. populace, rozvoj a životní prostředí
 9. stárnutí populace
 10. data a metody
 11. aplikovaná demografie

 Vedle hlavní programu představí řada výzkumníků své postery.

V rámci hlavních okruhů se uskuteční tématicky zaměřené bloky přednášek. Specifikaci témat včetně názvů připravovaných příspěvků, jejich krátkého shrnutí a informací o přednášejících je možné nalézt v podrobném programu konference.


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum