demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 186111

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
7.04.2008 VÝROČÍ: 3. rok existence portálu Demografie.info

Vážení čtenáři, od oficiálního spuštění portálu Demografie.info (1.4.2005) nedávno uplynuly tři roky. Jako již poněkolikáté vám přinášíme  malé ohlédnutí za uplynulým rokem. Přehled o vývoji návštěvnosti, rozšiřujícím se obsahu portálu a o dalších aktivitách jeho provozovatele, tj.  Demografického informačního centra, o.s. tvoří jednotlivé kapitoly následujícího textu.

1. Návštěvnost
Jako už tradičně na úvod uvádíme stručný přehled o návštěvnosti našeho portálu vámi, čtenáři. Portál již déle než 3 roky provozuje tým redaktorů, kteří se na činnosti redakce podílejí od samého počátku. Provoz portálu doposud nebyl finančně podpořen ze žádných veřejných zdrojů a jeho obsah je tak plněn pouze na principu dobrovolnického angažmá. Přesto se nám podařilo úspěšně etablovat v prostředí českého odborného internetu. Portál se těší dobré pověsti u odborné veřejnosti podobně jako u studentů a novinářů, tedy u cílových skupin, které jsme si na počátku projektu definovali jako skupiny, na něž chceme působit.

Graf 1: Vývoj návštěvnosti unikátních uživatelů (sessions) 
 

Dle Grafu 1 je patrný stálý nárůst návštěvnosti v jednotlivých letech trvání projektu. Růst návštěvnosti se v poslední době zmírňuje, přesto však je znatelný. Jaký bude vývoj v budoucnu je v tuto chvíli otázkou, nicméně vzhledem k úzkému profilu, který portál představuje a při vysokých hodnotách počtu unikátních návštěvníků, lze očekávat stagnaci v dalším početním růstu. Již v tuto chvíli však reálná návštěvnost portálu vysoce předčila naše odhady a očekávání. V grafu 1 je také patrná sezónní pravidelnost počtu klientů v jednotlivých ročních obdobích. Od samého počátku bývá nejnižší návštěvnost během letních měsíců, což je pravděpodobně ovlivněno prázdninami, kdy studenti nevyužívají portál v takové míře jako obvykle.

Podobně jako samotná návštěvnost vypovídá o úspěšnosti internetových stránek také preference v prohlížeči Gogole.com. Při jednoduchém testu, který je prováděn vždy ke konci března daného roku, jsou vyhledávány nejvýznamnější demografické pojmy. Dle tabulky 1 je zřejmý vývoj, kterým náš portál prochází od samého počátku. Ještě v roce 2006 se náš portál objevil na prvním místě v Googlu pouze u dvou kategorií. V současné době je zobrazen odkaz na náš web na prvním místě v případě všech sledovaných klíčových slov a toto umístění vykazuje dlouhodobou stabilitu.  

Tabulka 1: Srovnání úspěšnosti portálu Demografie.info při vyhledávání na stránce www.google.com
 

2. Obsah portálu
Od chvíle, kdy byla zkrácena perioda zveřejňovaných článků z týdenní na čtrnáctidenní, přinášíme různé texty pravidelně v tomto intervalu již déle než rok. Ke konci roku jsme zveřejnili anketu, ve které jsme vám, čtenářům, položili otázku na nejoblíbenější formu textu. Překvapivě zvítězil námi opomíjený žánr – Komentář, který jsme na základě vaší žádosti začali více uplatňovat.

Tabulka 2: Přehled vývoje počtu jednotlivých typů textu (kumulované počty k danému datu)
  

Dle tabulky 2 je patrné, že nejpočetnější kategorií textů jsou uveřejněné analýzy. Celkem jich je v současnosti k dispozici na portále 71 a v sekci Analýzy a komentáře jsou všechny texty seřazeny podle roku publikace a zároveň jsou podepsány celým jménem autora. I v následujícím období se pokusíme uveřejňovat více komentářů, o které jste v anketě projevili zájem a budeme moc rádi, pokud nám poskytnete jakoukoli zpětnou vazbu. 
 
3. Další aktivity
V roce 2007 jsme významnou měrou rozšířili počet aktivit a realizovaných projektů. V partnerství s různými organizacemi jako CAAT, Člověk v tísni o.p.s., La Strada o.p.s., CS – PROJECT spol. s r.o, GAC spol. s.r.o., MČ Praha 13, statutární město Plzeň, Plzeňský kraj, jsme uskutečnili, případně právě realizujeme následující projekty:
 
a) Analýzy

- Projekce města Liberce
Vytvořená projekce bude sloužit ke koncepci politiky ve vztahu k rozvoji vzdělávacích kapacit na území města Liberec. předána zadavateli

- Projekce městské části Praha 11
předána zadavateli

- Sociodemografická analýza Prahy 13
Analýza byla vytvořena pro potřeby komunitního plánování.  
předána zadavateli

- Potřebnost sociálních služeb v plzeňském kraji
Součástí tohoto projektu byla architektura, následné naprogramování a terénní otestování databázového modelu, který formou interaktivní mapy znázorňuje zjištěné poznatky.
předána zadavateli

- Kriminalita ve městě Plzni
Analýza je realizována jako materiál sloužící pro bezpečnostní koncepci města Plzeň, která je v těchto měsících připravována radou města.
právě realizováno

- Kriminalita v Plzeňském kraji
v přípravě

- Analýza trhu práce
Cílem této analýzy je identifikovat potenciálně perspektivní pracovní příležitosti se zvláštním aspektem kladeným na potřeby sociálně vyloučených Romů.
právě realizováno

- Socioekonomická situace sociálně vyloučených lokalit
v přípravě

b) Výzkum
- Prostituce mladistvých dívek v kontextu ústavní výchovy
Výzkum byl realizován na území Česka a Slovenska v letech 2006 až 2008 a závěry byly prezentovány v obou těchto zemích na seminářích s odbornou i laickou veřejností.
předána zadavateli a publikováno

c) Další
- Facilitace výzkumné skupiny ve vztahu k migraci v kontextu obchodování s lidmi.
Cílem této aktivity bylo identifikovat a formulovat výzkumné otázky z oblasti obchodu s lidmi pro potřeby organizace La Strada. Aktivita byla realizována v průběhu půl roku během sedmi celodenních setkání. Výstupem aktivity je šest předběžně zpracovaných návrhů výzkumu. V rámci skupiny usedli odborníci z praxe (policie, NNO, úřad vlády, IOM, atd.) i z oblasti akademické (PřFUK, MUNI, atd.).
předána zadavateli

4. Shrnutí
Na závěr bychom rádi poděkovali všem vám, kteří nám zachováváte dlouhodobě věrnost. Portál je realizovaný na dobrovolném základě a tak případná spokojenost čtenářů představuje nejlepší ocenění pro celý redakční tým. Bohužel se nám nepodařilo navázat interaktivnější vztah s vámi, čtenáři, a tak jsme odkázáni při reflexích vývoje a dalších plánech vycházet pouze ze statistik návštěvnosti. V případě, že byste měli jakýkoli nápad na zlepšení našich služeb, napište mi prosím na mail: hule@demografie.info. Napište nám prosím i v případě, že máte jakoukoli stížnost, nebo pouze s něčím nesouhlasíte, velmi rádi vám odpovíme.

Prosím zachovejte nám přízeň i nadále, ve čtvrtém roce existence tohoto portálu, který připravujeme především pro vás!

 

Daniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum