demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 186850

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
5.05.2005 Příprava podkladů pro důchodovou reformu v ČR

Cílem stránek pracovní skupiny pro přípravu podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě ČR je informovat o potřebě důchodové reformy v České republice, o probíhajících pracích na podkladech a o dosavadních výsledcích. Čtenář zde nalezne informace o tom, jak se taková reforma počítá, z čeho propočty vycházejí a jaké mají představy a požadavky jednotlivé politické strany.

Na jaře 2004 se předsedové politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dohodli, že se pokusí řešit problém důchodové reformy společně. Byl ustanoven tzv. Tým expertů, složený ze zástupců politických stran, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu vlády.

Vytvořena byla také pracovní skupina, jejímž úkolem je vypracování, analýza a porovnání různých variant důchodové reformy za použití předem definovaných vstupních podmínek a vyhodnocovacích kritérií. Na stránkách je možné seznámit se se zadáním variant důchodového systému v České republice tak, jak je pro účely jejich podrobné analýzy formulovali zástupci jednotlivých politických stran.

Konečným výsledkem práce bude ekonomická analýza jednotlivých reformních variant, která má být předložena na konci května 2005. Součástí závěrečné zprávy bude srovnání jednotlivých variant, které pracovní skupině zadaly politické strany, a dále pak dvě varianty, jež si skupina ?zadala sama?. Budou zde také doporučení možného způsobu reformy důchodového systému v České republice. Tato zpráva se může stát podkladem pro politická jednání a z nich plynoucí kroky, které jsou nutné pro faktické provedení reformy důchodového systému.


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum