demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 71313

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
21.06.2011 Kniha: Institucionální podmínky sociální integrace cizinců

Vyšla nová dvoudílná publikace věnovaná otázkám sociální integrace cizinců v České republice - Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR. První díl je zaměřen na integrační politiku, druhý na roli zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. 

První díl nesoucí podtitul „Integrační politika“ je věnován různým aspektům přistěhovalecké politiky v České republice a jejím dopadům na životy cizinců. Knihu otevírá kapitola věnovaná hodnocení celkového směřování české přistěhovalecké politiky. Další kapitoly se podrobněji zabývají vybranými konkrétními nástroji implementovanými v této oblasti (programem výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků, který vzdělaným přistěhovalcům z vybraných třetích zemí umožňuje zrychlené získání statusu trvalého pobytu v ČR, a programem přesídlení uprchlíků z Barmy do ČR). Významnou část monografie tvoří analýza legislativního rámce sociální integrace přistěhovalců, která je zaměřena především na souvislosti mezi pobytovým statusem a stupni právní integrace cizinců. 

Druhý díl s podtitulem „Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace“ se zaměřuje na různé aspekty působení institucí, které v integračním procesu v České republice sehrávají významnou roli - trh práce a úřady práce, nestátní neziskové organizace poskytující služby cizincům a cizinecká policie. Knihu tvoří čtyři dílčí studie, které jsou z velké míry založeny na analýze rozhovorů s pracovníky zkoumaných institucí ale také na výpovědích samotných cizinců dlouhodobě pobývajících v ČR.

Editory obou publikací jsou Robert Trbola a Miroslava Rákoczyová. Na knihách se autorsky podílela řada odborníků: Hana Pořízková, Mirka Nečasová, Pavel Čižinský, Tereza Blahoutová, Ondřej Hofírek, Michal Nekorjak a Yana Leontiyeva.

Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová (eds.). 2011. Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I. Integrační politika. Brno: Barrister & Principal

Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová (eds.). 2011. Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II. Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. Brno: Barrister & PrincipalAnna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum