demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 84996

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
28.09.2014 Seminář: Nerovné šance na vzdělání od útlého věku

Ve čtvrtek 2. 10. pořádá Sociologický ústav AV ČR seminář na téma Nerovné šance na vzdělání od útlého věku. Vystoupí na něm David Greger z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK v Praze. Představí výsledky analýzy dat z mezinárodního výzkumu TIMSS a PIRLS 2011 a zaměří se přitom na nerovnosti v primárním vzdělávání v mezinárodním kontextu a na otázku vstupu do 1. třídy s využitím dat z longitudinálního výzkumu CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education) provedeného u rodičů předškoláků v ČR.

Přednášející se bude zabývat následujícími otázkami:

  • Jaké jsou vzdělanostní nerovnosti v ČR ve srovnání se zahraničím?
  • Jaké jsou důvody volby odkladů školní docházky u rodičů?
  • Jakou roli v utváření nerovností může hrát svobodná volba rodičů volit základní školu či posunout odklad povinné školní docházky o rok?


Seminář se koná od 14 hodin v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1, 110 00.


Více informací naleznete zde.


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum