demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 71384

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
15.06.2005 Indikátory kvality života a udržitelného rozvoje

V úterý 14. června se v Císařském sále Karolina Univerzity Karlovy uskutečnila pod patronátem CESES (Centrum pro sociální a ekonomické strategie) další ?Dílna budoucnosti?, na které prezentovali Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. a RNDr. Peter Mederly svou publikaci Indikátory kvality života a udržitelného rozvoje.

Publikace vznikla v rámci projektu, jehož cílem bylo vyvinout alternativní ukazatel kvality života a udržitelného rozvoje k ukazatelům běžně používaným, tedy například k ukazateli HDP nebo Human Development Index. Autoři zmínili přínos tohoto projektu zejména ve třech oblastech: sestrojení a aplikování ukazatele kvality života a udržitelného rozvoje pro posuzování regionálních rozdílů, využití pouze veřejně dostupných údajů při konstrukci takových ukazatelů a nový přístup v analýze dat založeném na širokém uplatnění vícerozměrných statistických metod.

Projekt byl zpracován na třech úrovních: regionální, národní a globální. V rámci regionální úrovně byl pro 14 krajů ČR konstruován Regionální index kvality života, který vycházel z údajů charakterizujících tři oblasti života: a) předpoklady pro dlouhý a zdravý život, b) předpoklady pro tvořivý život s dostatečným vzděláním, c) předpoklady pro přiměřenou životní úroveň. V rámci národní úrovně byl charakterizován vývoj v ČR v letech 1990-2000 pomocí Indexu kvality a udržitelnosti života, který byl sestaven pro čtyři hlavní oblasti kvality života: a) společensko-politická oblast, b) sociální oblast, c) ekonomická oblast, d) environmentální oblast. V rámci globální úrovně byl konstruován pro 179 zemí světa Index udržitelného rozvoje, jež byl založen na sedmi základních aspektech světového vývoje: a) lidská práva, svoboda a rovnost, b) demografické ukazatele a očekávaná délka života, c) zdravotní stav a zdravotní péče, d) vzdělání, technologie a informace, e) ekonomický rozvoj a zahraniční zadlužení, f) spotřeba zdrojů, ekologická efektivnost, g) kvalita životního prostředí.

Ke konstrukci indexů na každé zmíněné úrovni bylo hojně využito i demografických ukazatelů, ze kterých lze jmenovat alespoň některé: střední délka života, kojenecká úmrtnost, obecná míra úmrtnosti, index stáří, relativní roční přírůstek obyvatel, či charakteristiky sňatečnosti, rozvodovosti, potratovosti a migrace.

V závěru publikace se autoři pokusili odpovědět na čtyři důležité otázky, které celý výzkum doprovázely a které mohou být námětem pro další diskusi:

  1. Jaká je souvislost mezi pojmy kvalita života a udržitelný rozvoj a jaká je užitečnost těchto pojmů?
  2. Jaká je informační hodnota dvou typů dat: tvrdých (ze statistických zjišťování) a měkkých (z výzkumů veřejného mínění)?
  3. Jaký přínos mají použité přístupy analýzy dat, tedy přístup a priori (kde struktura modelu a interpretace dat je dána dopředu) a přístup a posteriori (kde je hledání vhodného modelu založeno na vícerozměrné analýze vztahů v datech)?
  4. Jaká doporučení plynou z uvedeného výzkumu pro další práci CESES?

Více informací o této publikaci lze získat na http://ceses.cuni.cz

Jakub Hrkal


hostující autor
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum