demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187782

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky
Schengenský systém

Schengenská dohoda byla uzavřena 14. června 1985 mezi pěti členskými zeměmi Evropských společenství: Francií, Belgií, Nizozemím, Lucemburskem a Spolkovou republikou Německo. Cílem této dohody bylo dosáhnout odbourání hraničních kontrol mezi těmito pěti členskými státy. V pozadí uzavření dohody stojí snaha dosáhnout tří cílů:
 • Zjednodušení mezistátního pohybu občanů zrušením kontrol na vnitřních hranicích mezi členskými státy.
 • Zajištění minimalizace rizik spojených se zrušením kontrol na vnitřních hranicích.
 • Vyhnout se strukturálnímu konfliktu v rámci ES.


V roce 1987 vstoupil v platnost Jednotný evropský akt, jehož cílem bylo vytvoření jednotného vnitřního trhu. Jednotný vnitřní trh měl představovat území bez vnitřních hranic při dodržení čtyř svobod pohybu v rámci Evropského společenství (svobody pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu). 19. června 1990 přijalo pět schengenských států Prováděcí úmluvu k Schengenské dohodě, která stanovila pravidla pro fungování systému a snažila se odstranit nedostatky Schengenské dohody. Podrobně se zabývala problémy jako např.:

 • zrušení kontrol na vnitřních hranicích;
 • otázky vízové, azylové a pohybové politiky;
 • policejní spolupráce mezi schengenskými státy;
 • slaďování regulace povolení zbraní a harmonizace trestního zákonodárství;
 • ustavení Schengenského informačního systému;
 • zjednodušení mezistátní přepravy zboží.


Společenství pěti ustavujících schengenských států se začalo pomalu rozrůstat: Itálie (1990), Portugalsko (1991), Španělsko (1991), Řecko (1992), Rakousko (1995), Dánsko (1996), Finsko (1996) a Švédsko (1996). Součástí schengenského systému se staly i dva nečlenské státy ES Norsko a Island, které získaly status schengenského přidruženého státu. Naopak zcela mimo prostor zůstatky členské státy Velká Británie a Irsko.

O schengenské dohodě se mluví především v souvislosti se zrušením kontrol na vnitřních hranicích. Dále však tato dohoda zahrnuje: 

 • Posílení ochrany vnějších hranic Schengenlandu. S tím souvisí otázka finančních kompenzací státům, které tvoří tzv. první linii a musí tak věnovat zvýšenou pozornost ochraně vnějších hranic a zabraňovat nelegálním vstupům.
 • Možnost dočasného obnovení kontrol vnitřních hranic.
 • Mezinárodní letiště a letiště způsobilá k přijímání mezinárodních letů jsou ve stejném postavení jako kterýkoli hraniční přechod.
 • Vízová a azylová politika. Se zrušením kontrol na vnitřních hranicích stačí, aby například vízum udělil jeden stát Schengenlandu a již není možné dotyčné osobě efektivně zabránit, aby navštívila území kteréhokoli schnegenského stát, byť z něho byla například vyhoštěna.
 • Policejní přeshraniční spolupráce. Lze obnovit kontrolu hranic z důvodu pronásledování uprchlého zločince nebo vyměňovat si informace mezi policejními složkami ostatních států.
 • Justiční spolupráce mezi státy. Zahrnuje například zjednodušení mezistátního doručování písemností, uznávání cizích soudních apod.
 • SIS a SIRENE. SIS je zkratka pro Schengenský informační systém (Schengen Information System), což je databáze informací, které jsou považovány za nezbytné k tomu, aby schengenský systém plnil své cíle. SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry), který urychluje komunikaci mezi národními databázemi a udržuje informace v SIS aktuální.
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum