demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188243

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Ukazatele


Strukturu podle pohlaví lze hodnotit indexem maskulinity, jež vyjadřuje počet mužů připadající na 100 žen v příslušné věkové skupině. Vzhledem k faktu, že se rodí více chlapců než dívek, dosahuje index maskulinity při narození prakticky ve všech zemích hodnoty 105-106. U nás pak poměrně rovnoměrná početní převaha mužů přetrvává zhruba do 45 roku života, kdy jsou stavy vyrovnané, a poté je nahrazena početní převahou žen. V tomto období začíná index maskulinity pravidelně klesat s rostoucím věkem. Důvodem postupného poklesu hodnoty indexu maskulinity je vyšší úroveň úmrtnosti u mužů než u žen ve všech věkových skupinách.


Graf 1: Index maskulinity, ČR, 2003


 

K základním ukazatelům charakterizujícím strukturu obyvatelstva podle věku patří průměrný věk. Ten lze nahradit věkovým mediánem, což je střední hodnota, která rozděluje celou populaci podle věku na dvě stejně početné části. Udává tedy věk, kterého dosáhla právě polovina populace. Věkový medián je ovlivněn extrémními hodnotami méně než průměrný věk a ve srovnání s průměrným věkem je vždy nižší. Z následující tabulky je patrný nárůst průměrného věku i věkového mediánu mezi lety 1991 a 2003, což je dalším dokladem demografického stárnutí  populace.


Tab. 1: Vývoj charakteristik věkové struktury obyvatelstva, ČR, 1991-2002

 

Mezi další ukazatele, které je možno použít pro charakteristiku věkové struktury obyvatelstva, patří index stáří, indexy závislosti I. a II. a index ekonomického zatížení. Ze současných hodnot těchto ukazatelů je zřejmé již mnohokrát zmiňované demografické stárnutí naší populace - více v sekci Stárnutí - vývoj.

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum