demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187796

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

V této sekci naleznete zpracované populační vývoje jednotlivých afrických zemí. V zhledem k celkovému počtu států světa budou státy přibývat pomalu, a tak se omlouváme všem, kteří zde nenajdou zemi, kterou právě hledají. Jednotlivé země jsou seřazeny podle názvu, tedy ne podle geografického, či subetnického členění.

Alžírsko
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Côte d'Ivoire
Čad
Džibutsko
Egypt
Eritrea
Etiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau 
Kamerun
Kapvedry
Keňa

Komory  
Kongo
Kongo (Zair)
Lesotho
Libérie
Libye
Madagaskar
Malawi
Mali
Maroko
Mauricius
Mauritánie
Mayotte (Fr.)  
Mosambik
Namibie
Niger
Nigérie
JAR
Réunion(Fr.)......  Rovník.Guinea
Rwanda
Senegal
Seychely
Sierra Leone
Somálsko
Středoafrická.republika
Súdán
Sv. Helena a dependence
Sv.Tomáš a Princův o.
Svazijsko
Tanzanie
Togo
Tunisko
Uganda
Zambie
Západní Sahara
Zimbabwe
   
Populační vývoj afrického kontinentu
Demografická situace africké populace je velice specifická. Celá Afrika čítá (podle odhadů Population Reference Bureau k 1.7. 2005 ) 906 mil. osob. Na ploše 30,3 mil. km2, což je zhruba 1/5 zemské souše, zde žije přibližně 14 % světové populace. Afrika je oblastí s nejvyšším populačním přírůstkem obyvatelstva, ten v současnosti činí 2,3% a podle projekcí by měla africká populace v roce 2050 dosahovat zhruba dvojnásobku současného počtu, tj. 1,969 miliardy.

K nejrychlejšímu nárůstu obyvatelstva docházelo v 60. a 70. letech 20. století, kdy přirozený přírůstek dosahoval až 3 %. Naopak snížení počtu obyvatel je zřejmé v průběhu 17. a 18. století, kdy docházelo k vývozu otroků do Ameriky (to trvalo až do roku 1880).

Tab.1 Vývoj počtu africké populace a její podíl na celkové populaci světa


Až do poloviny 50. let 20. století byla situace z hlediska demografické reprodukce v Africe shodná se situací v evropských zemích před začátkem demografické revoluce. V 50. a 60. letech Africké země získaly nezávislost, začala sem být dovážena lékařská péče z vyspělých zemí, což vedlo k podchycení řady epidemií a ke snižování úmrtnosti. Zároveň se zlepšovala i péče o matky a kojence, a proto docházelo rovněž k nárůstu počtu dětí.

Demografická revoluce zde neproběhla tak, jako v ostatních zemích. Spolu s dovozem lékařské péče zde totiž nedošlo ke změnám v individuálním myšlení lidí, k socioekonomickým a hospodářským změnám. Přetrvávající vysoká porodnost je zde i nadále spojena s tradičními hodnotami, rozšíření antikoncepce je minimální. Tak začalo docházet k populační explozi a masivnímu populačnímu přírůstku. Hospodářská produkce oblasti je nedostatečná, dochází k devastaci orné půdy, občanským válkám, etnickým a náboženským konfliktům.V současné době je navíc přirozený přírůstek populace snižován onemocněním HIV/AIDS.

Tab.2 Základní demografické charakteristiky regionů Afriky

Zdroj: World Population Data Sheet 2005

Nejvíce kritická je situace v oblasti Subsaharské Afriky. Ta zahrnuje  83 % africké populace a přibližně 1/10 populace světové. Spadá sem 45 států z oblasti převážně Střední, Východní a Západní Afriky. Porodnost je zde vysoká, značná je však také úmrtnost, a to zejména  na HIV/AIDS.

Zatímco v Severní a Jižní Africe došlo za posledních 50 let k poklesu úhrnné plodnosti z původních hodnot (rok 1955) převyšujících 6,5 dítěte na 1 ženu na současné hodnoty okolo 3, v oblasti Subsaharské Afriky nedošlo k téměř žádným změnám, hodnota ukazatele poklesla jen mírně.

Hodnota střední délky života při narození se za posledních 50 let zvýšila poměrně výrazně především v Severní Africe. Zatímco v roce 1955 zde střední délka života dosahovala v průměru hodnot okolo 42 let, nyní je to přibližně 68 let. K jistému nárůstu došlo i v oblasti Subsaharské Afriky, zde však v posledních několika letech hodnota střední délky života opět klesá s rozšiřující se úmrtností na HIV/AIDS. Žije zde více než 25 milionů osob nakažených HIV (z toho 2,1 milionu představují děti), což jsou přibližně 2/3 celosvětového počtu nakažených HIV. Prevalence v dospělé populaci (15-49 let) činila 7,4 % ke konci roku 2004. V zemích, kde prevalence nemoci dosahuje nejvyšších hodnot (Lesotho, Botswana, Zambie) se snížila střední délka života pod 40 let, což znamená pokles ukazatele v některých případech až o 20 let.

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum