demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187676

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Ukazatele potratovosti


Hrubá míra potratovosti
(hmpo) -  nejjednodušší ukazatel vyjadřující úroveň potratovosti, je definován jako počet potratů připadajících na 1 000 obyvatel středního stavu. Jako u všech hrubých měr i zde platí, že pro srovnávání (mezinárodní, historické) je nutno hrubou míru potratovosti standardizovat a zamezit tak vlivům nestejné věkové struktury srovnávaných populací.

Př. V roce 2003 bylo  v České republice evidováno 42 304 potratů, počet obyvatel (k 1. 7. 2003) byl 10 201 651 osob.

Hrubá míra potratovosti v roce 2003 byla 4,15 potratů na 1000 obyvatel [4,15 = (42 304/10 201 651) *1000].


Obecná míra potratovosti (ompo) - počet potratů na 1000 žen fertilního věku

 

Míra potratovosti dle věku (pox) (věkově specifická míra potratovosti) - počet potratů ve věku x (resp. v dané pěti či desetileté věkové skupině) ke střednímu stavu žen v daném věku (věkové skupině).
Součet jednotlivých měr potratovosti podle věku dává dohromady průměrný počet potratů na jednu ženu v jejím reprodukčním období. Tento ukazatel se nazývá úhrnná potratovost (úpo).

Pokud nakumulujeme jednotlivé věkově specifické míry potratovosti u žen určité generace, získáme ukazatel nazývaný konečná potratovost.


Graf 1:


Index potratovosti (ipo) - poměr potratů na 100 narozených dětí v daném roce
Př. V České republice se v roce 2003 narodilo 93 957 dětí a bylo zaznamenáno 42 304 potratů. Index potratovosti byl 45,0 potratů na 100 narozených dětí (ipo = 45,0 = (42 304/93 957)*100).


Výpočet hlavních ukazatelů potratovosti:

Hrubá míra potratovosti ( A/P*1000) :
A Zadejte celkový počet potratů za určité období na sledovaném území.
P Zadejte střední stav sledované populace.
hmpo = Výsledná hrubá míra potratovosti vyjádřená na 1000 obyvatel.

Obecná míra potratovosti ( A/Pž15-49*1000) :

A Zadejte celkový počet potratů za určité období na sledovaném území.
Pž15-49 Počet žen v reprodukčním období ve sledované populaci.
f = Výsledná obecná míra potratovosti vyjádřená na 1000 žen v reprodukčním věku.

Index potratovosti ( A/N*100) :

A Zadejte celkový počet potratů za určité období na sledovaném území.
N Počet narozených dětí
ipo = Výsledný index potratovosti vyjádřený na 100 narozených dětí
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum