demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187681

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky
Dlouhodobá populační projekce OSN

Populační divize OSN publikovala v prosinci roku 2003 projekci obyvatelstva světa, která má na rozdíl od dlouhodobé projekce předchozí (do roku 2150) podstatně delší časový horizont - až do roku 2300. Nutno ovšem konstatovat, že výsledky na takto dlouhý časový horizont je třeba brát s velkou rezervou, za nejvíce pravděpodobné mohou být brány výsledky do roku 2050

Projekce vychází ze zjištění, že populační růst rozvojových zemí, způsobený vysokou plodností, se zpomalil, a předpokládá, že se bude zpomalovat i nadále. Přiblíží se tak situaci v dnešních vyspělých zemích, u nichž projekce naopak předpokládá překonání současné nízké plodnosti. Jak u vyspělých, tak i rozvojových zemí se předpokládá růst naděje dožití (rychlejší u zemí rozvojových, vyspělé země si však zachovají určitý náskok).

Projekce byla vydána v pěti variantách lišících se předpoklady úhrnné plodnosti. Výsledky varianty projekce s předpokladem neměnné úhrnné plodnosti z konce 20. století se však jeví v dlouhodobé perspektivě jako naprosto nereálné. S výjimkou této varianty se podle autorů  úhrnná plodnost obyvatelstva různých kontinentů i zemí bude vzájemně sbližovat a kolem roku 2120 se celosvětově ustálí na hladině, která se pak již nebude měnit.   


Výsledky jednotlivých variant:

  1. Podle střední varianty (úhrnná plodnost se ustálí na hladině 2,1) světové obyvatelstvo nadále poroste až do přelomu 21. a 22. století, kdy překročí 9 miliard. Po mírném úbytku se pak na tuto hranici znovu vrátí roku 2300. V roce 2050 bude mít svět 8,9 miliard obyvatel.
  2. Podle nízké varianty (úhrnná plodnost se ustálí na hladině 1,85) dosáhne světové obyvatelstvo do roku 2050 maxima 7,4 miliard, pak bude následovat hluboký pokles na 3,2 miliardy v roce 2200 a na 2,3 miliardy v roce 2300.
  3. Podle vysoké varianty (úhrnná plodnost se ustálí na hladině 2,35) bude počet obyvatel světa rychle narůstat. V roce 2050 dosáhne svět 10,6 miliard obyvatel, do roku 2200 21,2 miliard a do roku 2300 dokonce 36,4 miliard obyvatel.
  4. Podle varianty nulového růstu (počet narozených se postupně vyrovná s počtem zemřelých, do roku 2170 budou vstupní parametry plodnosti stejné jako u střední varianty, pak se mírně odchýlí směrem dolů) jsou výsledky až do roku 2170 totožné se střední variantou, tj. v roce 2050 bude mít svět 8,9 miliard obyvatel, od roku 2200 bude mít svět konstantní počet obyvatel - 8,3 miliard.
  5. Podle varianty s neměnnou úrovní plodnosti (plodnost zůstane ve všech zemích zachována na úrovni období 1995-2000) by počet obyvatel světa dosáhl v roce 2050 12,8 miliard, v roce 2200 by však měl svět již absurdních 1 775,3 miliard a v roce 2300 dokonce 133 bilionů a 592 miliard obyvatel.

 

Výsledky projekce OSN za jednotlivé země mohou být chápány jen jako orientační, což se týká i výsledků za Českou republiku. Jako celkem pravděpodobná se v celkových počtech obyvatel jeví střední varianta, při které by Česká republika dosáhla v roce 2050 8,55 milionů obyvatel. Do roku 2100 by podle této varianty následoval pokles počtu obyvatel na 6,65 milionů, do roku by 2300 následoval nárůst na 7,48 milionů obyvatel. Podle nízké varianty by měla mít Česká republika v roce 2050 7,81 milionů obyvatel, podle vysoké varianty 9,37 milionů obyvatel. Výsledky dlouhodobé projekce OSN za Českou republiku však nejsou a ani nechtějí být rovnocennou variantou našich domácích projekcí a prognóz, které mohou daleko citlivěji reagovat na konkrétní podmínky naší republiky.


 

Zdroj: Aleš, M. (2004) Dlouhodobá populační projekce OSN. Demografie 2004, roč. 46, č. 2, str. 147-150.

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum