demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188244

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Historie

V České republice lze odlišit 3 vývojové etapy sňatečnosti svobodných:

1. poválečné období až do 60. let
Sňatek uzavíralo stále více lidí a zároveň se snižoval věk při vstupu do manželství (úhrn redukovaných sňatků svobodných převyšoval hodnotu 1). Podobně tomu bylo i ve zbytku Evropy. Roku 1945 byla snížena hranice zletilosti z 21 let na 18. Od roku 1948 byly vypláceny novomanželské půjčky (7 200 Kčs, což tou dobou představovalo cca půlroční pracovní příjem; úroková sazba půjčky byla 3,5% a po narození prvního dítěte se půjčka již neúročila a snížila se o 1/6 a při narození každého dalšího dítěte se dále snížila o 1/6).
Graf č.1 - Vývoj absolutního počtu sňatků ve 20. století na území dnešní ČR


2. počátek 60. let až 1989
Sňatečnost v tomto období klesla na obvyklou úroveň (90 % u mužů a 95 % u žen).

  • 60. léta: Pokles sňatečnosti na "normální" hladinu 90-95% sezdaných mužů i žen, při průměrném věku při prvním sňatku cca  21,5 let u žen a 24,2 let u mužů.

  • 70. léta: Zatímco v mezinárodním přehledu dochází k prvním trvalým poklesům úrovně sňatečnosti, v České republice v 70. letech úroveň sňatečnost vzrostla, nedosáhla však hodnot poválečného období. V roce 1973 bylo uzavřeno rekordních 99 518 sňatků. Jako jedna možná příčina tohoto vzrůstu může být považováno uzavření hranic ČR od 1. září 1969, čímž se zúžily možnosti obyvatel. Od 1.4.1973 byl zákon z roku 1948 nahrazen novým zákonem O státní podpoře novomanželům. (Státní podpora byla vyplácena manželům mladším třiceti let a majícím hrubý měsíční plat nižší než 5000 Kčs). Výše státní podpory byla 30 000 Kčs a představovala zhruba 1,5 násobek ročního pracovního příjmu té doby. Půjčit se mohlo buď na pořízení bytu (úroky 1 %) nebo na zařízení bytu (úroky 2,5 %). Doba splatnosti byla 10 let a při narození dítěte se prodloužila o 1 rok. Zároveň se při narození prvního dítěte, pokud se dožilo jednoho roku, snížila půjčka o 2000 Kčs a u každého dalšího dítěte o 4000 Kčs. Odhadem 3/4 rodin novomanželů splňovaly uvedené podmínky a čerpaly novomanželskou půjčku.
  • 80. léta: Pokles a stabilizace úrovně sňatečnosti (počet sňatků za rok se ustálil na cca 80-ti tisících). Od 1.7.1987 byly vzhledem k růstu cen upraveny podmínky o novomanželské půjčce (na zřízení bytu byla zvýšena půjčka na 50000 Kč, doba splatnosti byla prodloužena na 15 let a horní hranice hrubých měsíčních příjmů domácnosti, která měla na půjčku nárok, vzrostla na 6000 Kčs).

3. 90. léta a dál
V 90. letech došlo k výraznému snížení úrovně sňatečnosti svobodných a zároveň se zvýšil průměrný věk při vstupu do manželství. Manželské formy se začínají pluralizovat (v západní Evropě byly první náznaky tohoto procesu zachyceny již v polovině 60. let), vedle manželství se rozšiřuje i nesezdané soužití a též např. LAT (living apart together - tzv. společné oddělěné žití).
Graf č.2 - Vývoj hrubé míry sňatečnosti v 90. letech.


O nízké úrovni sňatečnosti vypovídá i skutečnost, že roku 2003 zaznamenal Český statistický úřad historicky nejnižší počet sňatků od první světové války (48 943) a také, že v tomto roce do věku 25 let uzavřela manželství jen čtvrtina svobodných žen.

Zatím zůstává otázkou, jestli se Státní novomanželská půjčka z konce roku 2004 promítne do statistických dat o sňatečnosti.

Sňatečnost rozvedených
Sňatečnost rozvedených lze v České republice zjišťovat od roku 1970, kdy nabývala hodnot 75 % u mužů a 65 - 70 % u žen (v ČR se na rozdíl od západní Evropy sňatečnost rozvedených mužů a žen příliš neliší). Úroveň sňatečnosti rozvedených klesla a koncem 90. let v ČR u žen činila 40 % (pro srovnání v západní Evropě kolem 20 %).


Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum